Kayıtlar

Ellere övgü

Sonbahar esintisi dolandığında
sen geldin
Gelişinin sakinliği ve o cılız,
o cılız yürüyüşünde adımlar belirsiz
Bilmem hangi kıtadandı ellerin
bakışlarımla daire çiziyorum
ellerinde, her biri ayrık olanlardan

Parmakların, çatlakların sardığı duvarda
dolanıyor uzun bir belirsizlikte
iniş kalkışı, bir başkanın tahayyülünde
durdu duvarı bölen ay ışığı önünde
gecede başka bir sessizlikti bu
oysa ki ışık yırtıyor senin mahkumiyetini
mahcup başını kaldırışta
bir gece kuşu konuyor ürkek omzuna
kentler çizdiğim ellerle kavrıyorsun sana geleni
o doyurulamaz okşayışta
doyurulamazcasına

parmaklarındaydım ben oysa ki
uzun ve ince
kırılgan ve utangaç
gelemediğim bir yüzün
saklıydım inşa ettiğim kentlerinde

Kübra Ç. ( İstanbul /2017 Aralık)

Bir Adayış

Bir Adayış

Boşluğa salınan ipteyiz
Yok bir denge
Geceyi bırakınca bize
Sessizce
Öylesine
Ruhlar aramaya başlar bir ikincisini
Salve regina tınısı sarar bedeni
Yıkılan evin önünde
uzanırsın eteğin götürmediği yere
bir histeri halidir o an
savruluşun zaman dışılığı duyumsadığı o zemine

önünde uzayan taş merdivende
korkuyla bakarsın ışık huzmesinin sardığı geceye
elinde taşıdığın bakır kapta
suyun ateşidir, yakar
sürüklenirsin çıplak ayakların götürdüğü yere
sıyrılışın eteğin örtüsünden
bir hicapsızlık hali değildir o an

Bir andır o
senin yokluğunda, geceye sunulan
titrek ellerinden boşalan suyun sesi

kç.

2017 Ağustos-İstanbul

Birleşik Krallık Referandum’da Brexit dedi

Birleşik Krallık Referandum’da Brexit dedi Birleşik Krallık’ta 23 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde İngilizler’in % 48’i AB’de devam etme taraftarıyken % 52’lik çoğunluk Birlik’ten ayrılma yönünde seçimini kullandı. Ancak referandum sonrasında Birleşik Krallık kendi içinde bölünmüş oldu. İskoçya ve Kuzey İrlanda AB’de kalmak isterken İngiltere ve Galler ise Birlik ile yollarını ayırmayı tercih etti. Referandum öncesi anket şirketlerinin araştırmalarında AB’yi destekleyenlerin bir adım önde olması ve referanduma bir hafta kala İşçi Partisi milletvekili Jo Cox’un suikasta kurban gitmesinin Bremain (AB’de kalalım) taraftarlarının referandumda elini güçlendireceği düşünülürken kısmen şaşırtıcı bir şekilde Brexit kazandı. Peki, katılımcı sayısının % 72,2 gibi yüksek bir oranda seyrettiği referandumda çoğunluğun AB aleyhinde Brexit’i tercih etmesi ne ifade etmekte? Seçimlerden AB aleyhinde oy çıkması İngiltere’nin hâlihazırdaki ulus-üstü AB projesinin politikalarından rahatsızlığının açık bir…

Brexit'i AB ve Ingiltere Perspektifinden Okumak

Brexit'i AB ve Ingiltere Perspektifinden Okumak
İngiltere şu günlerde AB’den çekilmenin oylanacağı 23 Haziran’daki referanduma odaklanmış durumda. Referandum tarihinin kesinleştiği Ocak ayından bu yana Brexit (AB’den ayrılma) ve Bremain (AB’de kalma) taraftarları yürüttükleri kampanyalar ile AB üyeliğinin kazanç ve kayıplarını göz önüne sererek İngiliz vatandaşını ikna etmeye çalışıyor. Diğer bir taraftan, araştırma şirketleri de düzenledikleri anketlerle ‘Brexit’ tutumunu sık aralıklarla kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bu noktada, İngiltere ve AB içinde gündem oluşturan Brexit kararının Birlik ve Londra için ne anlam ifade ettiğini birlikte okumakta fayda var. Öncelikle, yazıda İngiltere perspektifinden Brexit tartışmasının sebepleri ve Birliğin ilk zamanlarından günümüze uzanan çalkantılı İngiltere-AB ilişkileri ele alınıp açıklanmaya çalışılacak. Akabinde cevap aranan bir diğer soru ise Brexit’e AB perspektifinden bakıldığında nasıl bir mesaj taşıdığıdır. İngiltere perspekti…
Referandum Sürecinde İngiltere: Brexit Mümkün mü?
David Cameron’ın 2015 genel seçimleri öncesindeki vaatlerinden biri en geç 2017 yılı sonuna kadar İngiltere’nin AB üyeliğini referanduma götürmekti. 23 Haziran’da yapılacak referandum ile sözünde duran Cameron, 1973’ten bu yana devam eden AB üyeliğini oylamaya sunarak İngiltere adına önemli bir kararın kapısını aralamış oluyor. Zira bu karar AB ile elde ettiği ekonomik kazanımlarını tekrardan sorgulanması yolunu açıyor. Ayrıca referandum, İngiltere’nin AB’ye katkısı yönünde 3 lider ülkeden biri olması itibariyle AB’nin geleceği ve dağılma(disintegration) kavramlarını gündeme taşıyor. AB Konseyi Başkanı Tusk’a göre referandumda çıkacak karar bir bütünleşme projesi olarak AB’nin dağılma riskini beraberinde getirebilir. Bu noktada referandumun önünü açan Lizbon Antlaşması’nı ele almak önem arz etmektedir.1
Lizbon Antlaşması’na göre AB’den Çekilme
2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesi bir üye devletin AB’den kendi ka…

Schengen Sürdürülebilir mi?

 Schengen Sürdürülebilir mi? Avrupa Birliği, temelinin dayandığı Roma Antlaşması’nın imzalandığı 1957 yılından bu yana hem iç hem dış faktörlerin etkisiyle birçok krizle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Avrupa’nın kendini içinde bulduğu krizler, entegrasyonun daha ileri boyutlara taşınmasında bir itici güç olmuş ve neticede daha bütünleşmiş bir ‘Avrupa’ doğurmuştur.  Üye ülkeler Bosna’daki krizde etkin bir politika izleyememeleri AB’nin kurucu antlaşması Maastricht’e Ortak Dış Politika sütunun eklenmesinin yolunu açarken, 2000 yıllarında taraflar arasında süren Anayasa krizi tartışmaları 2007’de Lizbon Antlaşmasını ortaya çıkarmıştır. Geçmişteki bu örnekler krizlerin AB için bir avantaj oluşturduğunu gözler önüne sererken 2015 yılında baş gösteren mülteci krizine çözüm olarak Avrupa ülkelerinin  tek başlarına Schengen’i askıya alıp sınır kontrollerini geri getirmesi AB’nin geleceği noktasında endişeye sevk ederken bu krizin birliği ileri taşıyıp taşımayacağı tartışma konusu. Birliğin önem…

Eşik

 eşik
Akıl ile düş arasında asılı kalan bir zamanda Gidiyordum seninle Gölgene dalacak kadar yakın olan ben Endişe sancılarıyla dolanırken Geçiyordum ateşin soğuğundan Dokunmuyordu kimse Oradan geçerken İç içe geçen iki eşik durdu karşımızda Bir ses duyuldu ve sen gittin emir gelmemişti bana her zamanki bekleyişlerden farklı dururken eşik dışında yığınların çığlıkları uzağında seni beklediğini iddia edemeyecek kadar bekleyişti bu
sen, uzak düştüğüm yüzüme vuran tufanın ateşi yakıyor son kelimelerimle gel derken sana çeviremiyorum kapı kolunu elim kesik